Lehrstuhl für Technische Mechanik (LTM)

Junior Professur ( Computational Mechanics )

JP Dr.-Ing. Charlotte Kuhn
Technische Universität Kaiserslautern
Postfach 3049
D-67653 Kaiserslautern
Tel.:+49 (0) 631 205 2125
Fax:+49 (0) 631 205 2128
Gebäude 44, Raum 435
e-mail: chakuhn(at)rhrk.uni-kl.de

Zum Seitenanfang