Institute for Manufacturing Technology and Production Systems

Employees

Secretariat

Support

Technical staff: Michael Lutzke
Technical staff: Oliver Benz
Technical staff: Henri Welz
IT staff: Lucas Hartmann

 

 

STUDENT ASSISTANTS

Acar Reber
Bittighöfer Kristin
Bozkurt Selman
Bucceri Antonio-Enrico
Burmehl Luca
Cinar Deniz
Dieudonne Florian
Eisenhauer Peter
Faas Alexander
Göher Engin
Hähl Moritz
Henn Andreas
Hippchen Nathalie
Hoffmann Johannes
Jäckels Benedikt
Kiefer Sandro
Leismann Markus
Michel Marc
Moissl Jonas
Mross Sarah
Mukherjee Avik
Neumer Konstantin
Platz Jacques
Saar Daniel
Sahin Buesra
Seis Lukas
Schröder Till
Schulz Verena
Ufelmann Alex
Vatter Maximilian
Willrich Markus
Zerey Mansur
Zhiyu Zhang

State: 06/2019

 

 

Zum Seitenanfang